Durnal

Klimmassief Durnal
71 routes van 3 - 6b
[No canvas support]>


Er is in België geen rotsmassief méér geschikt voor een klimschool dan Durnal. Overwegend 4de en 5de graardsroutes op 1 overzichtelijke wand, met een ruime, windvrije omsloten vlakte. Er zijn meer dan 70 routes geëquipeerd, zelden continue van karakter, maar veeleer een opeenvolging van moeilijke en gemakkelijke passages. Bij enkele routes is ook een tussenrelais geplaatst. Hier kan je je multipitchtechnieken oefenen.

De 'blokkendoosstructuur' zorgt op vele plaatsen zelfs voor een beetje hooggebergtekarakter. Vaak kan je 2 vlak naast elkaar gelegen routes klimmen zonder de indruk te hebben dat je op dezelfde wand zit.

Durnal is ook wel bekend onder de noemer Carrière de Chansin.

*Bronnen:
Foto: kbfvzw.be
Tekst: Topo, uitgegeven door het VBSF (nu KBF) in 2007

Topo (2014)

Routes