Een steengroeve met leuke en makkelijke plaatroutes op een hoek van ongeveer 55°. Geëquipeerd met haken en kettingrelais.

*Bronnen:
Foto: Topo

Topo (1994)

Download

Routes